Zapisy

Zapisy

Żłobek oferuje miejsca z dofinansowaniem Gminy Wrocław.

Zapisy do żłobka  przy ul. Partynickiej  i przy ul. Jeździeckiej

odbywają się poprzez wypełnienie wniosku na stronie:

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/oferta

Zapraszamy!