Warsztaty umiejętności wychowawczych

Warsztaty to spotkania, podczas których rodzice zdobywają wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz nabywają umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, trudnych dla nich sytuacjach związanych z wychowywaniem dziecka. Podczas warsztatu poruszamy tematy związane z wsparciem dziecka w radzeniu sobie z własnymi uczuciami, szukamy alternatywnych sposobów wyciągania konsekwencji z nieodpowiednich zachowań, zamiast karania, zachęcaniem dzieci do współpracy i samodzielności. Odkryjemy moc pochwał.

Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie grupy min. 10 – osobowej 🙂