konsultacje indywidualne

Indywidualne konsultacje z zakresu:

* diagnoza psychologiczna dziecka (sfera poznawcza, emocjonalna i społeczna),
* terapia indywidualna dziecka we współpracy z rodzicami,
* psychoedukacja,
* sporządzanie opinii psychologicznej na temat dziecka.

Dzień i godzina spotkania ustalane są indywidualnie.