Żłobek

Muzycznie

Muzycznie

Dziecko, które od pierwszych miesięcy swojego życia ma kontakt z muzyką wszechstronnie się rozwija, szybciej reaguje na bodźce zewnętrzne i ma lepszy kontakt ze światem. Wczesne wychowanie muzyczne dla dziecka jest kapitałem, który będzie procentował przez całe życie, a czas od narodzenia do 3 roku życia jest najbardziej znaczącym momentem w rozwoju człowieka. Dziecko do 1 roku życia odróżnia dźwięki muzyczne od niemuzycznych, już nigdy  później tak nie słucha! Do 18 miesiąca życia spontanicznie śpiewa, a przy tym równolegle z rozwojem muzycznym rozwija mowę. Najwcześniejsze przejawy muzycznych zachowań można zaobserwować u dzieci ok. 2 roku życia. Dlatego też tak ważny jest ten okres życia naszego dziecka bo wyposażyć je w umiejętności i zdolności, które w przyszłości pomogą w jego...

Read More
Cennik

Cennik

Miejsca współfinansowane z Gminą Wrocław na rok opiekuńczy 2023/2024: opłata miesięczna – 1008 zł/m-c pakiet zajęć dodatkowych – 230 zł/m-c wyżywienie 24 zł -26 zł/dzień opłata roczna – 600 zł/rok Kwota dofinansowania 680 zł/m-c /dziecko otrzymywana od Gminy Wrocław jest uwzględniona w opłacie miesięcznej. Rodzice, którzy nie otrzymują świadczenia RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) są uprawnieni do złożenia wniosku o świadczenie żłobkowe 400+ (poprzez ZUS PUE). Przyznanie świadczenia obniża opłatę ponoszoną za pobyt dziecka w żłobku o kwotę 400 zł. Poniżej więcej informacji: https://www.zus.pl/-/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku      ...

Read More
Plan dnia

Plan dnia

Plan dnia: 7 – 8.30 przyprowadzanie dzieci, zabawy dowolne 8.30 – 8.45 śniadanie 8.45 – 9 toaleta/czynności pielęgnacyjne 9 – 10  zajęcia tematyczne, zabawy dowolne 10 – 11 wyjście do parku/na plac zabaw 11 – 11.15 toaleta/czynności pielęgnacyjne 11.15 – 11.30 obiad I danie – zupa 11.30 – 11.45 toaleta/czynności pielęgnacyjne 11.45 – 13.45 leżakowanie, relaks itp. 13.45 – 14   obiad II danie 14 – 14.15 toaleta/czynności pielęgnacyjne 14.15 – 15 zabawy dowolne 15 – 15.15 podwieczorek 15.15 – 15.30 toaleta/czynności pielęgnacyjne 15.30 – 17.00 odbieranie dzieci, zabawy...

Read More
Zapisy

Zapisy

Oferujemy miejsca z dofinansowaniem Gminy Wrocław. Informacje i składanie wniosków : https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/aktualnosci Dokumenty określone w regulaminie rekrutacji Gminy Wrocław do przedłożenia w placówce po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka: 1/ wydrukowany wniosek z systemu rekrutacyjnego, 2/ zaświadczenie o zameldowaniu dla jednego rodzica/opiekuna i dziecka (lub umowa najmu), 3/ zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o pobieraniu nauki, 4/ zaświadczenie od lekarza potwierdzające odbycie szczepień obowiązkowych lub książeczka zdrowia dziecka (jako potwierdzenie szczepień obowiązkowych do wglądu), 5/ oświadczenia o spełnieniu kryteriów dodatkowych (wielodzietności/posiadania rodzeństwa w żłobku/zgłoszenia do naboru dwojga dzieci). Po weryfikacji dokumentów określonych w regulaminie rekrutacji Gminy Wrocław zostanie uzgodniony z Państwem termin podpisania umowy. Oświadczenia do pobrania – kryteria punktowane: Oświadczenie-o-wielodzietnosci Oświadczenie-rodzica-opiekuna-prawnego-o-zgloszeniu-do-placowki-dziecka-posiadajacego-rodzenstwo-korzystajace-z-uslug-zlobka Oświadczenie-o-zgloszeniu-dwojga-lub-wiecej-dzieci-do-zlobka Oświadczenie-o-wspolnym-zamieszkiwaniu  ...

Read More