Zajęcia dla dzieci

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia umuzykalniające, inspirowane metodą Edwina Eliasa Gordona,  polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Celem zajęć jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a co za tym idzie wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Podczas zajęć dzieci uczą się rozumieć i tworzyć muzykę przede wszystkim za pomocą swego najcenniejszego instrumentu, jakim jest głos. Dzieci uczą się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, co jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu. Na zajęciach rozwijamy wrażliwość słuchową dziecka, zachęcamy do współdziałania z rówieśnikami, naśladowania ruchów wykonywanych przez...

Read More

Podczas warsztatów pracujemy metodami zabaw ruchowych i relaksacyjnych, w czasie których dzieci uczą się różnych sposobów rozładowywania swojej energii (np. swobodna ekspresja ruchowa, ekspresja ruchowa kontrolowana, relaksacja metodą Jacobsona). Istotne jest nauczenie dzieci korzystania z nagromadzonej w swoim ciele energii we właściwym kierunku. W trakcie zajęć wykorzystujemy muzykoterapię, techniki parateatralne, metodę malowania dziesięcioma palcami, czy Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne....

Read More
Aktywne Słuchanie Muzyki

Aktywne Słuchanie Muzyki

Zajęcia, inspirowane metodą Batii Strauss, pozwalają pokazać dzieciom piękno muzyki pochodzącej z różnych zakątków świata, rozwija wyobraźnię dźwiękową, ale przede wszystkim dostarczają dzieciom wiele radości. Zajęcia umożliwiają dzieciom uczestnictwo w utworach muzycznym nie tylko w charakterze słuchaczy, ale również w rolach twórców. • English for babies – zajęcia prowadzone są w języku angielskim, w czasie zajęć odbywa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci. Ćwiczenia wykształcają poczucie rytmu i pomagają w osłuchaniu się z językiem angielskim.Istotną rolę spełniają także pomoce wizualne i dydaktyczne, które obrazują słownictwo używane w...

Read More
Pierwsza przygoda z muzyką

Pierwsza przygoda z muzyką

Podczas zajęć maluchy aktywnie spędzają czas, uczą się piosenek i zapoznają się z różnymi instrumentami. Bawią się i tańczą przy muzyce. Próbują również swoich sił w grze na małych instrumentach perkusyjnych, co rozwija ich poczucie rytmu. Dzieci pracują również nad swoją koordynacją słuchowo-ruchową poprzez naukę łatwych układów choreograficznych oraz improwizacji ruchowych…....

Read More
English for babies

English for babies

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, w czasie zajęć odbywa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci. Ćwiczenia wykształcają poczucie rytmu i pomagają w osłuchaniu się z językiem angielskim.Istotną rolę spełniają także pomoce wizualne i dydaktyczne, które obrazują słownictwo używane w piosenkach....

Read More