umuzykalnianie

Zajęcia umuzykalniające inspirowane metodą prof. Edwina Eliasa Gordona. Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Podczas zajęć dzieci uczą się rozumieć i tworzyć muzykę przede wszystkim za pomocą swego najcenniejszego instrumentu, jakim jest głos. Dzieci uczą się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, co jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu. Na zajęciach rozwijamy wrażliwość słuchową dziecka, zachęcamy do współdziałania z rówieśnikami, naśladowania ruchów wykonywanych przez prowadzącego.