Warsztaty psychologiczne

Podczas warsztatów pracujemy metodami zabaw ruchowych i relaksacyjnych, w czasie których dzieci uczą się różnych sposobów rozładowywania swojej energii (np. swobodna ekspresja ruchowa, ekspresja ruchowa kontrolowana, relaksacja metodą Jacobsona). Istotne jest nauczenie dzieci korzystania z nagromadzonej w swoim ciele energii we właściwym kierunku. W trakcie zajęć wykorzystujemy muzykoterapię, techniki parateatralne, metodę malowania dziesięcioma palcami, czy Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne....

Read More