AQQ Klub

Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do udziału w rekrutacji, która rozpoczyna się 16.12.2019r. Biuro Projektu: ul. Jeździecka 2a/28, godziny pracy: poniedziałek : 16.00 – 19.00 wtorek – piątek: 10.30 – 12.30 oraz 16.00 – 18.30 Informacji udziela koordynator projektu pod numerem tel. 666 547...

Read More

      Tytuł projektu: „Muzyczny Klub AQQ”   Realizator: AQQ Elżbieta Rejda   Finansowanie projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne   Wartość projektu: 1 142 201,56 zł   Kwota dofinansowania – 970 481,56 zł Wkład własny – 171 720,00 zł   Okres realizacji projektu: 01/10/2019 – 31/12/2021   Cel projektu: Celem realizacji projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy lub utrzymanie zatrudnienia przez osoby pracujące poprzez stworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Wrocław w dzielnicy Krzyki. Placówka zapewni 25 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Budynek zostanie wyposażony i dostosowany do wymagań placówki zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r. Dzieci, które będą uczęszczać do placówki, objęte zostaną zajęciami dodatkowymi zwiększającymi ich szanse rozwoju oraz lepszych wyników w dalszych etapach edukacji. Placówka będzie dostosowana dla dzieci z niepełnosprawnościami, co świadczy o zgodności projektu z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi. Stworzenie nowych miejsc przyczyni się do zwiększenia liczby dostępnych miejsc w gminie by zapewnić rodzicom możliwość powrotu do pracy, utrzymaniu zatrudnienia i zwiększenia swojej aktywności zawodowej.   Grupa docelowa projektu: 30 rodziców/ opiekunów dzieci w wieku do lat 3 w tym; 25 osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 i 5 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym. Planowane efekty: finansowanie działalności 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia przez 24 miesiące. Zadania: ZADANIA: Z1–Utworzenie nowych miejsc opieki – X – XII’2019 (3 miesiące) Adaptacja lokalu w którym zostanie utworzona placówka. Z2-Bieżące funkcjonowanie placówki – I’2020–XII’2021 (24 miesiące) Organizacja podstawowej działalności opiekuńczo–wychowawczej dla 25 dzieci. Z3-Opieka specjalistyczna I’2020– XII’2021 (24 miesiące)   Kontakt do koordynatora projektu – Pani Ilona Król tel. 666 547...

Read More
Przyjęcia urodzinowe

Przyjęcia urodzinowe

AQQ 🙂 zapraszamy do nas na urodziny Oto pakiety urodzinowe, do wyboru, do koloru, do smaku:) pakiet JABŁKO: dwie sale na wyłączność 2,5 godz. dekoracje urodzinowe kolorowa zastawa minimalna liczba gości na przyjęciu urodzinowym to 10 osób cena: 30 zł/os pakiet GRUSZKA: pakiet JABŁKO oraz dodatkowo: napoje dla dzieci i dorosłych: soki, woda napoje gorące dla dorosłych: kawa (latte, cappuccino, espresso), herbata minimalna liczba gości na przyjęciu urodzinowym to 10 osób cena: 40 zł/os pakiet MELON: pakiet GRUSZKA oraz dodatkowo: poczęstunek: ciastka, chrupki, owoce, soki, woda napoje gorące dla dorosłych: kawa (latte, cappuccino, espresso), herbata minimalna liczba gości na przyjęciu urodzinowym to 10 osób cena: 50 zł/os Dodatkowe informacje: Do każdego owocowego zestawu można zamówić animatora w cenie 200 zł. Przyjęcia organizowane są w następujących godzinach: 11:00, 14:00, 17:00 Do dyspozycji kolorowe naczynia na poczęstunek dla gości. REZERWACJA: pod nr tel.: 506 984 411 lub e-mail: info@aqqcentrum.pl Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł. Zaliczkę można wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 79 1090 2398 0000 0006 0816 1388 w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka oraz datę przyjęcia...

Read More
Mały Odkrywca

Mały Odkrywca

W czasie zajęć dzieci bawią się przy muzyce, poznają proste piosenki, wierszyki ilustrowane ruchem. Maluszki poznają świat wielozmysłowo, dlatego też  bawimy się z nimi w odkrywców – dotykamy przedmiotów o różnych kolorach, kształtach, fakturach, poznajemy wspólnie nowe smaki, zapachy i dźwięki. Nie może zabraknąć również zabaw paluszkowych tak uwielbianych przez dzieci....

Read More