Cennik

Cennik

Miejsca współfinansowane z Gminą Wrocław na rok opiekuńczy 2020/2021:
opłata za pobyt dziecka w żłobku – 530 zł/m-c
pakiet zajęć dodatkowych – 200 zł/m-c
wyżywienie 17 zł/dzień, diety eliminacyjne 18 zł – 22 zł/dzień
opłata roczna – 500 zł/rok opiekuńczy
(kwota dofinansowania 680 zł/m-c)

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek

Na 2020 r. placówka otrzymała dofinansowanie
z Programu Maluch+ 2020 w kwocie 135 zł/m-c