Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne rozwijają dziecięcą wrażliwość i wyobraźnię, ale też są wyjątkową okazją do rozwijania umiejętności poznawczych, do samodzielnego myślenia, analizowania, ćwiczenia koncentracji. Kreowanie w dzieciach potrzeby doświadczania piękna ma ogromny wpływ na ich harmonijny rozwój, inteligencję emocjonalną i kompetencje społeczne.