Mały projektant

Mały projektant

Tematy:
-zabawa w architekta
-projektowanie
-makieta przestrzenna
-zadania konstrukcyjne
-perspektywa blisko-daleko
-kompozycja płaska i przestrzenna
-mobile
-pudełkowe œwiaty