AQQ Klub

Rekrutacja zakończona (okres realizacji projektu: 01/10/2019 – 31/12/2021)    

Read More

      Okres realizacji projektu: 01/10/2019 – 31/12/2021 Tytuł projektu: „Muzyczny Klub AQQ”  Realizator: AQQ Elżbieta Rejda Finansowanie projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Wartość projektu: 1 142 201,56 zł Kwota dofinansowania – 970 481,56 zł Wkład własny – 171 720,00 zł  Cel projektu: Celem realizacji projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy lub utrzymanie zatrudnienia przez osoby pracujące poprzez stworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Wrocław w dzielnicy Krzyki. Placówka zapewni 25 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Budynek zostanie wyposażony i dostosowany do wymagań placówki zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r. Dzieci, które będą uczęszczać do placówki, objęte zostaną zajęciami dodatkowymi zwiększającymi ich szanse rozwoju oraz lepszych wyników w dalszych etapach edukacji. Placówka będzie dostosowana dla dzieci z niepełnosprawnościami, co świadczy o zgodności projektu z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi. Stworzenie nowych miejsc przyczyni się do zwiększenia liczby dostępnych miejsc w gminie by zapewnić rodzicom możliwość powrotu do pracy, utrzymaniu zatrudnienia i zwiększenia swojej aktywności zawodowej.  Grupa docelowa projektu: 30 rodziców/ opiekunów dzieci w wieku do lat 3 w tym; 25 osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 i 5 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym. Planowane efekty: finansowanie działalności 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia przez 24 miesiące. Zadania: ZADANIA: Z1–Utworzenie nowych miejsc opieki – X – XII’2019 (3 miesiące) Adaptacja lokalu w którym zostanie utworzona placówka. Z2-Bieżące funkcjonowanie placówki – I’2020–XII’2021 (24 miesiące) Organizacja podstawowej działalności opiekuńczo–wychowawczej dla 25 dzieci. Z3-Opieka specjalistyczna I’2020– XII’2021 (24 miesiące) Kontakt do koordynatora projektu –  tel. 666 547...

Read More
Przyjęcia urodzinowe

Przyjęcia urodzinowe

AQQ 🙂 zapraszamy do nas na urodziny Oto pakiety urodzinowe, do wyboru, do koloru, do smaku:) pakiet JABŁKO: dwie sale na wyłączność 2,5 godz. dekoracje urodzinowe kolorowa zastawa minimalna liczba gości na przyjęciu urodzinowym to 10 osób cena: 60 zł/os pakiet GRUSZKA: pakiet JABŁKO oraz dodatkowo: napoje dla dzieci i dorosłych: soki, woda napoje gorące dla dorosłych: kawa (latte, cappuccino, espresso), herbata minimalna liczba gości na przyjęciu urodzinowym to 10 osób cena: 70 zł/os pakiet MELON: pakiet GRUSZKA oraz dodatkowo: poczęstunek: ciastka, chrupki, owoce, soki, woda napoje gorące dla dorosłych: kawa (latte, cappuccino, espresso), herbata minimalna liczba gości na przyjęciu urodzinowym to 10 osób cena: 80 zł/os Dodatkowe informacje: Do każdego owocowego zestawu można zamówić animatora (cena do uzgodnienia) REZERWACJA:...

Read More
Mały Odkrywca

Mały Odkrywca

W czasie zajęć dzieci bawią się przy muzyce, poznają proste piosenki, wierszyki ilustrowane ruchem. Maluszki poznają świat wielozmysłowo, dlatego też  bawimy się z nimi w odkrywców – dotykamy przedmiotów o różnych kolorach, kształtach, fakturach, poznajemy wspólnie nowe smaki, zapachy i dźwięki. Na zajęciach nie zabraknie również tak ważnego dla dzieci ruchu....

Read More